Domů / Návody / Rychlé vyskladnění všech zásob v Money S4 / Money S5

Rychlé vyskladnění všech zásob v Money S4 / Money S5

Jak na rychlé vyskladnění všech zásob v Money S4 / Money S5?

Původní dotaz zákazníka: Mám naskladněné zásoby a teď je musím měsíčně vydávat do nuly – jedná se o restaurační provoz.

Pro rychlé vyskladnění zásob použijeme Skladové inventury.

Předpoklady:

 • Správně naskladněné zásoby – v ideálním případě provést přepočet skladových pořizovacích cen – naleznete v menu Sklady – Skladové operace – Přepočet pořizovacích cen.
 • Nastavena skupina pro výdejky, kam se bude vytvářet inventurní výdejka – v případě účtování Sklad A – by měla mít nastavenou předkontaci pro zaúčtování skladového pohybu.
 • Ve vlastnostech skladové inventury nastavena skupina pro vytvoření inventurních výdejek – v navigátoru rozbalíte Sklady, dále rozbalíte Skladové operace a na položce Skladové inventury kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete Nastavení. V nastavení vyberete do Skupina pro generované výdejky skupinu do které se budou generovat inventurní výdejky.

Postup:

 • Otevřete seznam Inventur – menu – SkladySkladové operaceSkladové inventury.
 • Pomocí volby Přidat (zkratková klávesa ctrl + N) otevřete kartu nové inventury

Karta inventury Money S4

 • V kartě inventury vyplníte datum, ke kterému chcete provést vyskladnění zásob – program vydá všechny zásoby, které jsou skladem k tomuto datu.
 • Rozsah inventury – vyberete Všechny zásoby – je to z toho důvodu, aby jste nemuseli vytvářet jednotlivé inventurní doklady
 • Typ inventury – vyberte Řádná – provede se i skladová závěrka
 • Omezit pouze na sklad- v případě, že máte více skladů a chce vydat zásoby jenom z jednoho skladu tak vyberte konkrétní sklad.
 • Popis – vyplňte vaši identifikaci inventury – například Inventura restaurace únor.
 • Klikněte na OK pro uložení Rozpracované inventury.
 • Po uložení inventury ji opět otevřete.
 • V řádku Stav inventury změňte na Uzavřená a klikněte na OK pro uložení inventury – zároveň se provede inventura a vyskladnění zásob pomocí výdejky. Zde využíváme funkce toho, že když nemáme zadanou žádnou položku v inventurním dokladě, program vydá všechny zásoby k datu na nulové množství.
 • Vytvořená výdejka (SkladySkladové dokladyPříjemky a výdejky) vám zobrazuje množství a hodnotu v pořizovacích cenách pří výdeji skladu k datu na nulové množství. Všechny příjmy s pozdějším datem jako datum inventury zůstanou naskladněny.

Udělali jste chybu a potřebujete inventuru zrušit?

Inventury v Money S4/Money S5 je nutné rušit v pořadí v jakém vznikaly – t.j. nelze zrušit inventuru, když existuje novější inventura – s vyšším datem.

Postup:

 • Otevřete seznam invetur
 • Otevřete inventuru, kterou chcete zrušit – změníte Stav inventury na Rozpracovaná a uložíte inventuru pomocí tlačítka OK
 • V seznamu inventur dáte na inventuře Smazat.

 

Top